دکورز

دکوراسیون منزل و مبلمان اداری و تجاری

ملزومات پرده

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 13x13x10 سانتی‌متر وزن 108 گرم جنس pvc سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 11x11x13 سانتی‌متر وزن 104 گرم جنس pvc سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 11x11x10 سانتی‌متر وزن 148 گرم جنس فلزی سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 12x12x10 سانتی‌متر وزن 162 گرم جنس فلزی سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 12x12x10 سانتی‌متر وزن 80 گرم جنس pvc سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 6.5x6.5x11 سانتی‌متر وزن 127 گرم جنس فلزی سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 12x12x10 سانتی‌متر وزن 225 گرم جنس فلزی سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 9x9x10 سانتی‌متر وزن 145 گرم جنس فلزی سایر توضیحات رنگ ثابت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : ملزومات پرده مشخصات فنی مشخصاتابعاد 11x11x10 سانتی‌متر وزن 85 گرم جنس pvc سایر توضیحات رنگ ثابت...