نورپردازی به خودی خود یک نوع هنر محسوب می شود، در دکوراسیون داخلی، طراحان سعی می کنند با ایجاد تعادل در دکوراسیون، به یک نورپردازی مناسب در اتاق خواب برسند. نوع نورپردازی اتاق خواب بیشتر به سلیقه و نیاز مالک و شخص استفاده کننده ازا تاق برمیگردد. برای مثال شخصی دوست دارد نورپردازی اتاقش طوری باشد که هنگام مطالعه کتاب، احساس آرامش و تمرکز کند، بعضی دیگر هم ترجیه می دهند در محیط های نسبتا تاریک در اتاقشان به تماشای فیلم و بازی بپردازند. اما مدل هایی که در این مطلب برای شما عزیزان آماده کرده ایم بیشتر از لحاظ زیبایی جلب نظر می کنند و تاثیر بسیار سنگینی بروی دکوراسیون اتاق گذاشته اند طوری که هر بیننده ای به محض ورود به اتاق، ابتدا محو نورپردازی ویژه و شگفت انگیز آن می شود.

شدت و دمای رنگ دو عامل مهم در نورپردازی یک محیط هستند. این عوامل در ابتدا ممکن است ساده و کم اهمیت بنظر برسند اما هنگام اجرای درست و توجه دقیق، این دو عامل می تونند تفاوتی عظیم در حالت یک اتاق خواب داشته باشند. همین دو عامل است که مشخص می کند شما صبح ها در یک محیط روشن و دلپذیر بیدار شوید یا در یک محیط تاریک و آرام. دقیقا همین شرایط هنگام رفتن به تخت خواب و استراحت نیز برقرار است.

برای مثال در اتاق زیر مشاهده می کنید که از نورپردازی مخفیانه در پشت پنل های چوبی دیوار، سقف و حتی زیر تخت خواب استفاده شده است. مسلما چنین اتاقی با چنین نورپردازی زیبایی هم در طول روزهای روشن شگفت انگیز بنظر خواهد رسید و هم در طول شب های تاریک.

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب


آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب
آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

آشنایی با ایده های شگفت انگیز برای نورپردازی اتاق خواب