روی این جعبه ها می شود هر اسمی گذاشت، جعبه جواهرآلات یا جعبه جادویی!! در حقیقت این جعبه های ساخته شده با شیشه فلز در گذشته از مد افتاده تلقی می شدند اما امروزه مدل های دکوری شیشه ای بار دیگر به دکوراسیون های امروزی بازگشته اند. شاید بسیاری از ما چنین جعبه هایی در دکوراسیون های متعلق به دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی مشاهده می کردیم و پس از آن تبدیل به یکی از نشانه های دکوراسیون های قدیمی و سنتی به شمار رفتند. اما می دانید که دنیایی طراحی و مد دائم در حال تغییر است و هر روزه چیزهای جدیدی وارد طراحی داخلی می شود و بسیاری از دکوری های قدیمی بار دیگر به مد روز تبدیل می شوند.

جعبه های دکوری شیشه ای باردیگر بازگشتند اما این بار با ظاهری بروز شده و عامه پسندتر.  همانطور که می دانید دیگر یک شئ قدیمی به واسطه داشتن خطوط منحنی صرفا قدیمی و به قول معروف وینتیج شناخته نمی شوند، بلکه خطوط مستقیم و زاویه دار نیز به این وادی وارد شده اند و دکوراسیون های مینبمال و مدرن را مزین کرده اند. شاید محبوب شدن فلز برنج باعث ایجاد چنین طرح هایی شده باشد یا علاقمندی مردم به نگهداری از سنگ ها و گیاهان طبیعی، دلیلش هر چه که باشد این جعبه های شیک بعنوان یک دکوری شیشه ای شیک بار دیگر با قدرت تمام به دنیای مد و دکوراسیون بازگشته اند.

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای

دکوری شیشه ای

آشنایی با جدیدترین مدل های جعبه جواهرات و دکوری شیشه ای