بسیاری از صاحب نظران در معماری معتقدند سبک طراحی و مد روز، در یک دایره حول یکدیگر می چرخند. تلفیق سبک دکوراسیون مدرن و قدیمی نتیجه همین ارتباط دایروی بین سبک و مد است. با روی کار آمدن علاقه های جدید در طراحی داخلی، سبک و استایل طراحی نیز مدام مورد بازنگری  قرار می گیرد. شاید این موضوع نشان دهنده این باشد که چرا در دنیای امروزی مردم اینقدر سریع از یک طرح خسته می شوند و به دنبال ایجاد علاقه های جدید در خود هستند. البته شاید از جنبه دیگری هم نبود خلاقیت در طراحی داخلی اکثر مکان ها، باعث تغییر سریع نظرها و سلایق در دکوراسیون داخلی شده باشد.

فارغ از اینکه جزء کدام یک از دو گروه بالا باشید و از کدام نظر به این موضوع نگاه کنید، پیشرفت هایی که امروزه در طراحی وسایل به سبک قدیمی و کلاسیک حاصل شده غیر قابل انکار است. در حقیقت وسایل قدیمی در دکوراسیون داخلی بار دیگر در حال بازگشت نزد عموم مردم هستند تا جایی که حتی در دکوراسیون های مینیمال و مدرن نیز از وسایلی به سبک طراحی قدیمی و کلاسیک به صورت ترکیبی استفاده می شود. در عکس های زیر چنین ترکیب های زیبا را در دکوراسیون آشپزخانه های کاملا مدرن مشاهده می کنید.

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه

دکوراسیون مدرن و قدیمی

آشنایی با طرح های زیبای دکوراسیون مدرن و قدیمی در آشپزخانه