پرداختن به طراحی داخلی استدیو آپارتمان مدرن همیشه لذت خاصی دارد زیرا انسان از دیدن این همه شیکی و لوکسی در نهایت سادگی خوشحال می شود. آپارتمانی که در این مطلب مشاهده می کنید در از دیواری آجری در کنار تیرهای آهنی نمایان و پنجره های بزرگ در دکوراسیون استفاده می کند که در خانه های استدیویی به سبک مدرن و صنعتی امری رایج و درست است. رنگ ها، بافت ها و نورپردازی خارق العاده این آپارتمان نیز به زنده و جذاب شدن فضای داخلی کمک بسیار زیادی می کند طوریکه هر بیننده ای در نگاه اول مجذوب فضای خاص خانه خواهد شد.

همانطور که در مطالب پیشین گفتم، دیوارهای آجری، عناصر فلزی و سقف بلند از ویژگی های یک خانه به سبک صنعتی هستند که در این مورد بخصوص همگی به بهترین شکل رعایت شده اند. البته در کنار استفاده از عناصر صنعتی و سرد، طراح از گیاهان و عناصر ارگانیک نیز در چیدمان خانه استفاده کرده تا تعادل مناسبی در فضا برقرار کند. در کنار گل و گیاه تازه، قسمت آشپزخانه نیز با کابنیت های چوبی به رنگ قهوه ای تزیین شده است که باز هم گرمای مورد نیاز یک فضای صنعتی را فراهم می کند.

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده

استدیو آپارتمان مدرن

استدیو آپارتمان مدرن و صنعتی با چیدمانی بسیار شیک و ساده