مدل های صندلی پوف یکی از عناصر جذاب و مهم در دکوراسیون اتاق نشیمن هستند، طراحان همواره از این عناصر برای اضافه کردن رنگ های متنوع و شاد به دکوراسیون خانه استفاده می کنند. اما مدل هایی که در این پست با آنها آشنا خواهید شد اندکی با بقیه صندلی ها تفاوت دارند. این نشیمن های پوف کرده و گرد را بعضا به نام میز عثمانی نیز می شناسند چون از آنها می شود بعنوان میز در اتاق نشیمن و پذیرایی نیز استفاده کرد و از طرفی چون طرحی پوف کرده دارند به مدل های میز عثمانی که آنها هم پوف کرده هستند شباهت بسیار زیادی دارند. البته میز و صندلی شدن فقط بخشی از فواید این وسیله را مشخص می کند، در حقیقت صندلی های پوف ویژگی های مفید دیگری دارند که با قرار گرفتن در خانه خود را نشان می دهند.

یکی از فواید این وسایل، استفاده از آنها بعنوان ایجاد نقاط تاکیدی در دکوراسیون خانه است. نقاطی که به صورت جزئی توجه و دید دیگران را به سمت خود و سپس به اتاق نشیمن جلب می کنند. صندلی های پوف را می شود در رنگ های متفاوت و متنوعی در کنار هم قرار داد که برای دکوراسیون مدرن با تم خنثی و رنگ های سرد می تواند گزینه بسیار جذابی باشد زیرا انرژی و گرما را وارد چنین محیط هایی می کند. بسیاری از افراد این صندلی را درست در کنار میز جلو مبلی قرار می دهند. جایی که در صورت نیاز به راحتی در دسترس دیگران قرار می گیرند. در شکل های زیر مدل های مختلف این صندلی ها شیک را مشاهده می کنید.

 انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل

مدل های صندلی پوف

انواع مدل های صندلی پوف مناسب اتاق نشیمن و پذیرایی منزل