پیرو مطالب پیشین در مورد چیدمان آپارتمان مدرن ، مناسب برای خانواده هایی با کودکان خردسال، در این قسمت هم به سراغ آپارتمانی می رویم که برای خانواده ای با دو فرزند کوچگ طراحی شده، چنین خانواده ای نیازمند خانه ای شاد مطابق با نیازهای خودشان بودند، در نتیجه طراح خانه باید جوانب زیادی را در طراحی داخلی مد نظر قرار می داد، مثلا نیازهای کودکان نه تنها در سن کنونی شان بلکه در سنین نوجوانی و بزرگسالی نیز باید در طراحی لحاظ شود بعلاوه والدین هم نیازمند فضای مناسب، مطابق با خواسته های خودشان هستند. این آپارتمان دقیقا همین هدف را ملاک قرار داده و در انجام آن کاملا موفق بوده است. استایل زیبای فضا، تعادل بسیار مناسبی با کارایی اتاق های مختلف خانه دارد.

این تعادل بجا باعث شده عناصر و ویژگی های مفید در کانون توجه قرار بگیرند طوریکه در گذر زمان نیز خود را با نیاز اعضای خانواده مطابقت خواهند داد. اتاق های عمومی خانه مانند اتاق نشیمن و آشپزخانه فضایی کاملا باز و آزاد دارند و در عین حال فضاهایی خصوصی برای کنجیدن در گوشه ای از خانه و مطالعه و استراحت نیز در این اتاق ها وجود دارد. مانند تمام خانه های کوچک، در این مکان هم از قفسه ها و کمدهای ذخیره سازی لوازم به نحوی هوشمندانه و کافی استفاده شده است.

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب

چیدمان آپارتمان مدرن

تزیین و چیدمان آپارتمان مدرن با رنگ های شاد و جذاب