محدودیت می تواند باعث بروز خلاقیت و ایده های نو  شود. طراحی فضا و دکوراسیون در یک آپارتمان جمع و جور و نقلی نیز همینطور است. حتما می دانید که بسیاری از دانشمندان و افراد مشهور جهان در کوچکی زندکی سختی داشتند اما در نهایت توانستند بروی پای خود بایستند و دنیا را متحول کنند. دقیقا همین شرایط هم در مورد آپارتمان های کوچک صدق می کند. انتخاب و تنوع در طراحی فضاهای کوچک بسیار زیاد است. بعضی ترجیح می دهند منزلشان به سبک مدرن طراحی شود و برخی علاقمند سبک های صنعتی، یا پر رنگ و لعاب تر هستند. البته لازم به ذکر است که دکوراسیون سنتی و مرسوم که در بیشتر خانه های ایرانی با آنها مواجه می شوید در خانه های کوچک هیچ جایی ندارند چرا که فضای زیادی اشغال می کنند.

اگر شما نیز بدنبال ایده و طرحی کامل برای دکوراسیون آپارتمان کوچک و نقلی خود هستید. دو آپارتمانی که در زیر آورده شده اند تا حدود زیادی نیاز شما را برطرف می کنند. مطمئن باشید طرح هایی که در این خانه ها اجرا شده است، هر چیزی که از یک خانه کامل می خواهید را در خود دارند. همانطور که از عنوان مشخص است، برای درک بهتر شما عزیزان از وضعیت طراحی داخلی آپارتمان، پلان کف سازی نیز در عکس ها آورده شده است.

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی

آپارتمان جمع و جور و نقلی

دکوراسیون آپارتمان جمع و جور و نقلی همراه پلان کف سازی