بنظرتان چگونه می شود یک آپارتمان بسیار کوچک را که مساحتی به اندازه یک اتاق خواب متوسط دارد، تزیین و طراحی کرد؟ دکوراسیون آپارتمان ۲۴ متری بسیار شیکی که در این پست به معرفی آن خواهم پرداخت به سادگی و به واضحی جواب این سوال را به شما خواهد داد. همانطور که از عنوان مطلب مشخص است در این آپارتمان بسیار کوچک، طراح، دو چیدمان کاملا متفاوت را امتحان کرده که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد اما این دو در یک چیز مشابه هستند و آن ایجاد آسایش و آرامش برای زندگی راحت مالکین خانه است. هدفی که در هر دو چیدمان به طور کامل عملی و اجرا می شود.

دکوراسیون اول سبکی رترو یا متعلق به دهه های گذشته دارد که اندکی با سبک صنعتی، سبکی که در آن همه چیز در نهایت سادگی انتخاب می شود، ترکیب شده است. تم رنگی این آپارتمان نیز روشن بوده و از رنگ های شاد و جذاب به صورت تاکیدی در گوشه کنار خانه استفاده شده است. اما چیدمان دوم، سبکی کاملا ساده، خودمانی و بدور از کوچکترین پیچیدگی دارد. این آپارتمان مثال بارز این موضوع است که برای طراحی یک فضای بسیار کوچک، چه ایده های درخشان و سومندی را می شود بکار برد.

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت

دکوراسیون آپارتمان ۲۴ متری

دکوراسیون آپارتمان 24 متری بسیار شیک با دو چیدمان متفاوت