یک اتاق خواب کامل، مانند فضایی مقدسی است که به شما آرامش می دهد و انرژی تان را برای شروع روزی تازه حداکثر می کند. دکوراسیون های جدید اتاق خواب که در نمایشگاه دکوراسیون داخلی میلان ۲۰۱۶ معرفی شدند نیز همین هدف را دنبال می کردند، اتاق هایی که هنگام قرار گیری در آنها از دنیای شلوغ اطرافتان برای لحظاتی هم که شده خلاص می شوید. بنابراین منطقی است که همیشه بهترین حالت را برای دکوراسیون اتاق خواب خود در نظر بگیرید و در راستای اجرای بهترین شکل ها و رنگ ها عمل کنید. رویه ایی که در تمام اتاق خواب های زیر کاملا رعایت شده اند.

در قلب هر اتاق خواب کاملی، یک تخت خواب شیک قرار گرفته که تمام توجهات را به سمت خود جلب می کند. در حقیقت این تخت خواب است که تُن و حالت اتاق را تعیین کرده و بنمایش می گذارد. چنین تخت خواب هایی در نمایشگاه میلان به وفور دیده شدند و البته در بازار نیز در اختیار مصرف کننده قرار می گیرند. همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید بیشتر طرح های معرفی شده در نمایشگاه میلان، به مدل های مدرن و مینیمال تعلق داشت زیرا این تخت خواب ها بسیار بیشتر از تخت خواب های کلاسیک و سنتی مورد استفاده قرار می گیرند.

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016  

دکوراسیون های جدید اتاق خواب

دکوراسیون های جدید اتاق خواب مطابق با مد سال 2016