در طراحی داخلی، رنگ سفید در خانه به معنای مدرن بودن دکوراسیون و چیدمان آن است. همچنین رنگ سفید نشانه ای از کلاس، شیکی و ظریفی در طراحی داخلی می باشد. خاصیت اصلی رنگ های روشن و خنثی این است که احساسی از تمیزی و زیبایی را فضای داخلی خانه ایجاد می کنند، درست مانند احساسی که هنگام دیدن عکس خانه های مدرن در مجلات طراحی و معماری درونتان ایجاد می شود. اگر به مغازه های رنگ فروشی مراجعه کرده باشید حتما متوجه شده اید که حتی رنگی مانند سفید نیز انواع بسیار مختلفی دارد، از سفید گرم (پوست تخم مرغ) گرفته تا سفید سرد (تور لباس عروس یا کاغد کتاب های تازه منتشر شده) هر کدام ویژگی و حالت مخصوص به خود را دارند.

برای مثال در شکل زیر مشاهده می کنید که چگونه این فضای مدرن تماما به رنگ سفید درآمده است. دیوارها، کابینت ها، لوسترها، کفپوش سرامیکی و اپن آشپزخانه همگی به رنگ سفید هستند البته مقدار جزئی در تناژ با یکدیگر تفاوت دارند. درست در مرکز این فضای سفید، مبل راحتی بزرگ و پف کرده ای قرار گرفته که علی رغم استفاده از خطوط طراحی صاف و منظم، نشان از آرامش و راحتی بسیار دارد. همانطور که مشخص است، رنگ مبل راحتی، خاکستری انتخاب شده تا فضا را اندکی تعدیل کند، در صورت نبود این مبل با رنگ متفاوت، فضا گیج کننده و ناخوشایند بنظر می رسید.

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون

رنگ سفید در خانه

رنگ سفید در خانه با چیدمانی تماما سفید و خنثی در دکوراسیون