در دنیای امروز صنعت مد و طراحی، از صنایع دستی دکوری گرفته تا اسباب و لوازم پیشرفته خانه، مصرف گرایی به امری همه گیر و شایع تبدیل شده است. البته این موضوع فقط مختص دنیای طراحی و مد نیست، بلکه در تمام صنایع دیگر نیز اوضاع به همین منوال است. اما برخلاف جریان این روند که روز به روز هم بیشتر و شدیدتر می شود، فعالیت هایی با پشتوانه ذهنی قوی در حال شکل گرفتن است که قصد دارد بار دیگر شور و شوق و تازگی را به دنیای طراحی وارد کند. مدل هایی که در باطن زیبا، محجوب، صادق و دوستدار محیط زیست هستند و توسط هنرمندانی فهیم تولید شده اند. هر چه این جریان علاقمندان بیشتری پیدا می کند، افراد بیشتری مایل به استفاده از این طرح ها می شوند، طرح هایی که برای سالیال زیبا باقی خواهند ماند.

در مقابل هر چه مردم بیشتر به سمت استفاده از صنایع دستی شیک و زیبا کشیده می شوند از طرف دیگر سعی می کنند از لوازم لوکس و تجملی که بعداز گذشت مدتی نسبت به آنها بی تفاوت می شوند، دوری کنند. هزینه کردن برای خرید اشیائی که ارزش بالایی دارند انتخابی است که همه ما باید به آن عمل کنیم. چنین اشیائی توسط افرادی ساخته می شود که برای ذات هنر ارزش قائلند. به بیان دیگر همین صداقت درونی سازنده است که اثر او را لوکس و باکلاس نشان می دهد.

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس

صنایع دستی دکوری

صنایع دستی دکوری با طراحی شیک مناسب دکوراسیون های لوکس