برخلاف زمان های گذشته که زیاد از کابینت های تیره رنگ استفاده نمی شد امروزه کابینت های تیره رنگ به جزء اصلی دکوراسیون آشپزخانه مدرن تبدیل شده اند. زمانی که از رنگ تیره بعنوان رنگ اولیه کابینت های خود استفاده می کنید، باید به جنبه های دیگر در دکوراسیون آشپزخانه خود توجه زیادی کنید برای مثال باید در استفاده از رنگ تیره در قسمت های دیگر آشپزخانه با احتیاط زیاد عمل کنید تا از ایجاد فضایی دپرس کننده دوری کرده باشید. رنگ تیره به شکل های متنوعی در کابینت ها وجود دارد، در بعضی موارد، طبیعی و در موارد دیگر نقاشی شده است. مدل های طبیعی مانند کابینت های چوبی هستند که از رنگ چوب های تیره مانند گیلاس و گردو استفاده می کنند. اما کابینت های نقاشی شده  بصورت لکه لکه از رنگ تیره استفاده می کنند و بعضی دیگر از رنگ تیره به صورت کلی و لایه لایه استفاده می کنند. معمولا کابینت هایی که از رنگ تیره چوب طبیعی بهره می برند از کابینت های رنگ شده گران تر هستند زیرا در کابینت های رنگ زده شده از چوب های ارزان تر و کم کیفیت تر استفاده شده است.

اگر قصد استفاده از کابینت های تیره در دکوراسیون مدرن آشپزخانه خود را دارید باید از بین کابینت های هایگلاس و کابینت های معمولی یک کدام را انتخاب کنید. کابینت های گلاسی بیشتر از کابینت های صاف و معمولی درخشندگی دارند و به همین دلیل بیشتر لکه ها و اثرات انگشت را بخصوص در رنگ تیره نمایان می کنند. همچنین باید سطح کانتر کابینت ها را طوری انتخاب کنید تا در هارمونی با رنگ کابینت ها و دکوراسیون کلی آشپزخانه باشند. یکی از بهترین رنگ ها برای ترکیب با رنگ تیره در دکوراسیون آشپزخانه استفاده از رنگ خاکستری است. این رنگ تا حدود زیادی از دلگیر شدن دکوراسیون آشپزخانه جلوگیری می کند و فضایی بسیار تازه و آرامش دهنده به آشپزخانه مدرن شما می دهد. برای تاثیر گذاری بیشتر رنگ خاکستری می توانید از نورپردازی ملایم در روشن کردن آن استفاده کنید. در ادامه عکس هایی از بهترین نمونه های دکوراسیون آشپزخانه با کابینت های تیره را مشاهده خواهید کرد.

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس

دکوراسیون آشپزخانه مدرن

طراحی دکوراسیون آشپزخانه مدرن با کابینت های تیره رنگ / عکس