افراد بسیار زیادی این روزها به خرید مبل راحتی ال روی آورده اند که دلیل آنرا می توان زیبایی و کارایی آنها دانست که به بهترین شکل در اختیار مالکان خود قرار می دهند. مبل های راحتی ال، به دلیل جدا بودن قطعه هایش چینش متفاوتی را به خود می گیرند که آنها را برای فضاهای مختلف ایده آل می کند. از مبل های ال شکل تقریبا در هر اتاق نشیمنی می شود استفاده کرد. این مبل ها فضای نشستن و دراز کشیدن راحت و زیادی را فراهم و به دلیل نداشتن دسته مبل فضای کمتری را اشغال می کنند. به دلیل مدولار بودن اینگونه مبل های راحتی، می توان آنها را به آرایش های مختلفی در اتاق نشیمن قرار داد. مثلا در مواقعی لازم است چیدمان مبل های راحتی بر اساس دورهم جمع شدن های خانوادگی تغییر داد و در مواقعی دیگر آنها را به جای خوابی برای میهمانان تبدیل کرد. (جدیدترین مدل های میز جلو مبلی مناسب چیدمان های مدرن)

مبل های راحتی ال شکل مانند هر مبلمان دیگری در خانه می تواند بعنوان فوکال پوینت یا نقطه کانونی در اتاق نشیمن مورد استفاده قرار بگیرد. در اینصورت رنگی که برای دیوارها و پرده های نشیمن و پذیرایی انتخاب می کنید بسیار مهم می شود، چرا که آنها باعث می شوند مبل های راحتی بیشتر خودنمایی کنند. برای مثال رنگ قرمز یا زرد برای نشیمنی که مبل  راحتی آن سفید، مشکی یا کرم باشد مناسب است. برعکس این قضیه هم صادق است یعنی مبل خود را در رنگ های قرمز و زرد انتخاب کنید و دیوارهای محیط نشیمن یا پذیرایی را به رنگ های خنثی مانند سفید و کرم دربیاورید؛ زیرا همانطور که می دانید از ویژگی های رنگ خنثی همین راحت سِت شدن آنها با تمامی وسایل خانه است. اگر می خواهید مبل راحتی ال شما در مرکز توجه بینایی در اتاق نشمین قرار بگیرد باید رنگ دیوراهای محیط با رنگ مبل راحتی در تضاد باشد می توانید برای ایجاد کردن این تضاد هم از کوسن ها و بالش های متعدد و هماهنگ با رنگ دیوار، مبلمان خود را زیباتر جلوه دهید.

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

چیدمان و تزیین دکوراسیون اطراف تلویزیون در اتاق نشیمن

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبلمان چرم مدرن و لوکس در دکوراسیون اتاق نشیمن و پذیرایی

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

 

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

 

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای

مبل راحتی ال

مبل راحتی ال در مدل ها و طرح های جدید چرمی و پارچه ای