از گذشته بسیار دور تا کنون ماه بعنوان یکی از منابع مهم ایده گیری معماران و طراحان شناخته میشده است. مدل چراغ خواب بسیار زیبایی که در این پست آورده شده نیز بطور مستقیم از خود ماه و نور مهتابی الهام گرفته که فضای بسیار لطیف و آرامش بخشی را برای مطالعه و خواب فراهم می کند. اما پشت ساخت این چراغ شب، تکنولوژی بسیار جالبی قرار دارد که دقیقا نور خود ماه را در مقیاسی بسیار کوچکتر حدود ۱/۲۰ میلیونیم به نمایش می گذارد. خود شئ کروی که نور چراغ را منعکس می کند نیز دقیقا از روی مدل واقعی کره ماه ساخته شده و حتی کوچکترین دهانه های برخوردی و ارتفاعات را در خود دارد.

حلقه چراغ ال ایی دی که با فاصله ای کم از خود کره قرار گرفته نیز نقش نور خورشید را در این سازه اجرا می کند. این حلقه چراغ به دور کره می چرخد و هر سری با زاویه مشخصی نور را بروی سطح می اندازد تا دقیقا چهره دقیق ماه در شب را منعکس کند. برای مثال اگر در نیمه ماه تقویمی باشیم این چراغ دقیقا شکل ماه بدر یا ماه شب چهارده را بروی این کره نمایان می کند. به این ترتیب همه فازهای واقعی ماه توسط این چراغ منحصر بفرد نمایش داده می شود.

این چراغ به سه حالت مختلف کار می کند، یکی به صورت دستی که خودتان نور حلقه را مشخص می کنید، یکی به صورت دمو که کل حالات چرخش چراغ را در سی ثانیه به شما نشان می دهد و یکی هم به صورت خودکار، فازهای واقعی ماه که دقیقا ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۲.۸ ثانیه طول می کشد را بنمایش می گذارد.

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا

مدل چراغ خواب

مدل چراغ خواب و مطالعه به شکل نور ماه بر اساس اطلاعات ناسا