نمایشگاه مبلمان میلان یکی از معروف ترین و شاید بهترین نمایشگاه در زمینه دکوراسیون و طراحی داخلی در سرتاسر جهان است. همه ساله مدهای جدیدی در این نمایشگاه معرفی می شود که مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه امسال نیز بسیار وسیع و زیبا بودند. با این که نمایشگاه میلان چند ماه پیش در ابتدای سال ۲۰۱۶ برگزار شده اما تاثیر طرح های معرفی شده در آن بقدری زیاد بوده که هنوز مورد بحث قرار می گیرند و به قول معروف داغ هستند. از این رو مناسب دیدم تعدادی از بهترین نمونه ها را برای شما عزیزان در این پست جمع آوری کنم تا با مدهای روز طراحی آشپزخانه آشنا شوید و اگر دنبال آخرین مدل ها هستید، آنها را در آشپزخانه منزل خود پیاده کنید.

دکور و لوازم آشپزخانه ای که در این نمایشگاه حضور داشتند از بهترین مدهای طراحی در کنار تکنولوژی پیشرفته آینده استفاده می کردند که خواص بسیار جالبی را به آشپزخانه ها می دهد. این آشپزخانه های شیک و مدرن باید به حدی شما را سر هیجان بیاورند که شما هم میل پیدا کنید تغییراتی را در دکوراسیون آشپزخانه و بازسازی آن انجام بدهید. تغییراتی که مدت های پیش می خواستید اما از آنها به هر دلیلی دوری می کردید.

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون

مدهای جدید طراحی آشپزخانه

مدهای جدید طراحی آشپزخانه در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون