فضا در معماری داخلی یکی از مهم ترین اصولی است که باید همیشه در الویت قرار بگیرد. در معماری داخلی برای چیدمان هر فضایی سه اصل مهم را باید بدانید، بار زنده، بار مرده و فضای تردد. بار مرده مانند دیوار، ستون، تیر و کانتر آشپزخانه و به طور کلی هر فضایی است که قابل جابجایی نیستند. در مقابل بار زنده است که در ساختمان قابل جابجایی هستند مانند میز، مبل، تخت و تمام مبلمانی که قابلیت جابجا شدن دارند. به فضای خالی در بین چیدمان وسایل هم فضای تردد گفته می شود. در طرحی داخلی هر خانه ای باید به این سه مورد توجه ویژه ای داشت.

مهم ترین عامل در طراحی داخلی بار مرده است که قابل جابجایی نیستند بعداز آن فضای تردد بسیار مهم می باشد. هر قدر تعداد نفرات ساکن در یک خانه کمتر و متراژ خانه بیشتر باشد، مقدار این فضا بزرگتر در نظر گرفته می شود. استاندارد عرض این فضا بین ۶۰ تا ۱۸۰ سانتی متر است. در حقیقت فضای تردد همان فضای بدون چیدمان مبلمان و سایر لوازم خانه است. کمتر از ۶۰ سانتی متر در هر خانه ای به هیچ عنوان استاندارد نیست.

در چیدمان دکوراسیون منزلتان حتما به این عامل آخر توجه داشته باشید سعی کنید در خرید هایتان برای منزل هیجان زده عمل نکنید. چون وقتی بدون هدف خرید می کنید مجبور هستید وسایل اضافه را بالاخره یک جایی در فضای سکونت قرار بدهید و به همین خاطر ممکن است استانداردی که برای رعایت فضای تردد در نظر گرفته شده را نادیده بگیرید. مثلا اگر نشیمن کوچکی دارید نباید به سراغ خرید ست مبل هفت نفره بروید یا بوفه و کمد و مجسمه های دوست داشتنی تان را در آنجا قرار بدهید، این روش خرید در بازار کاملا اشتباه است. ممکن نشیمن شما حتی برای یک تکه بزرگ مبل هفت نفره که معمولا تکه ای سه نفره و طویل است هم فضا نداشته باشد بنابراین قبل از خرید تصویر سازی کنید و مشخص کنید که بهترین چینش با رعایت استانداردها، برای شما کدام گزینه ها هستند.

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی  

 فضا در معماری داخلی

نحوه استفاده درست از فضا در معماری داخلی با چیدمانی اصولی