آپارتمان های کوچک فضای زیادی برای تزیین چیدمان خانه فراهم نمی کنند،  بخصوص طراحی یک آپارتمان زیر ۶۰ متر، سخت تر از فضاهای ۷۰ یا ۸۰ متری انجام می گیرد. به همین دلیل طراحان داخلی برای حل این مشکل اغلب به سمت استفاده از وسایلی می افتند که علاوه بر زیبایی بیشتر مفید و سودمند واقع شود و کار مهمی در خانه انجام دهند. آپارتمان آورده شده در این مطلب، تمام نیازهای ضروری برای یک زندگی راحت را برطرف می کند و قادر است زیبایی دکوراسیون خود را به شیوه بسیار مناسب به رخ دیگران بکشد که شاید در خانه های چند برابر بزرگتر از آن، خبری از چنین طراحی دقیقی نباشد.

نکته مهم این است که در طراحی فضاهای کوچک هدف در قدم اول باید ایجاد تعادل، زیبایی و انعطاف پذیری در یک فضای محدود باشد و تمرکز اصلی بروی تعادل و شکل دکوراسیون گذاشته شود، نه مسائل کم اهمیت تر. آپارتمان مورد بحث ما فقط ۴۰ متر مربع مساحت دارد اما به دلیل استفاده از وسایل مناسب مانند مبلمان راحتی منحنی شکل، بسیار دلپذیر و خواستنی جلوه می کند.در این خانه علی رغم دکوراسیون مدرنش، گوشه تیز و تندی دیده نمی شود و به همین خاطر در نظر اول راحت و آرامش بخش بنظر می رسد.

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه

آپارتمان زیر ۶۰ متر

چیدمان و طراحی داخلی آپارتمان زیر 60 متر به روشی خلاقانه