شلف های شناور دیواری به راحتی دکوری خاص و زیبایی به دیوار منزل داده و باعث میشود اکسسوری ها و دکوری های زیبا رو در آن قرار داده و به نمایش بگذارید.

طرحهای زیر ۱۳ نمونه بسیار زیبایی از قفسه ها و شلف های دیواری شناور می باشد که توسط بهترین طراحان و دیزاینر ها طراحی شده است. شما نیز برای طراحی شلف های شناور و قفسه های دیواری مورد نظر خود میتوانید از طرحهای زیر الگوبرداری کنید. (مدل کتابخانه خلاقانه و شیک مناسب تمامی اتاق های منزل)

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

شلف و قفسه دیواری مدرن و شناور

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن

13 دکوری دیوار شلف و قفسه های شناور در دکوراسیون مدرن