دکورز

دکوراسیون منزل و مبلمان اداری و تجاری

فایل کشویی

برند : متفرقهدسته‌بندی : فایل کشوییکشو: دارد چرخ: ندارد مشخصات فنی اطلاعات کلیابعاد 26x19x32 سانتی‌متر وزن 900 گرم جنس پلاستیک...

برند : متفرقهدسته‌بندی : فایل کشوییکشو: دارد چرخ: ندارد مشخصات فنی اطلاعات کلیابعاد 270x190x150 سانتی‌متر وزن 2000 گرم جنس چوب...

برند : متفرقهدسته‌بندی : فایل کشوییچرخ: ندارد مشخصات فنی اطلاعات کلیابعاد 44x30x67 سانتی‌متر وزن 10000 گرم جنس چوب تعداد کشو...

برند : متفرقهدسته‌بندی : فایل کشوییکشو: دارد چرخ: ندارد مشخصات فنی اطلاعات کلیابعاد 51x41x96 سانتی‌متر وزن 135 گرم جنس پلاستیک...

برند : متفرقهدسته‌بندی : فایل کشوییچرخ: ندارد مشخصات فنی اطلاعات کلیابعاد 63x30x67 سانتی‌متر وزن 14000 گرم جنس چوب تعداد کشو...

برند : متفرقهدسته‌بندی : فایل کشوییچرخ: ندارد مشخصات فنی اطلاعات کلیابعاد 40x43x80 سانتی‌متر وزن 10120 گرم جنس پلاستیک تعداد کشو...