1403/03/31

دکورز

دکوراسیون منزل و مبلمان اداری و تجاری

آینه

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: روزمره شکل آینه: دایره مشخصات فنی مشخصاتابعاد 10*60*60 سانتی متر وزن 3000 گرم کاربرد روزمره...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: بیضی نقد و بررسی اجمالی آینه یکی از عناصر مهم سنت...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 40*70 سانتی متر وزن 550 گرم کاربرد...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 5*21*21 سانتی متر وزن 700 گرم کاربرد...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی مشخصات فنی مشخصاتابعاد 0.5*21*21 سانتی متر وزن 700 گرم کاربرد تزئینی نوع ابزار لبه...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: بیضی مشخصات فنی مشخصاتابعاد 22*18*1 سانتی متر وزن 200 گرم کاربرد...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: بیضی مشخصات فنی مشخصاتابعاد 17*21*1 سانتی متر وزن 200 گرم کاربرد...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی شکل آینه: بیضی مشخصات فنی مشخصاتابعاد 24*12*32 سانتی متر وزن 1000 گرم کاربرد تزئینی...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: نامتقارن مشخصات فنی مشخصاتابعاد 6×75×180 سانتی متر وزن 20 گرم کاربرد...

برند : متفرقهدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی شکل آینه: بیضی مشخصات فنی مشخصاتابعاد 2.5×11×19 سانتی متر وزن 600 گرم کاربرد تزئینی...