دکورز

دکوراسیون منزل و مبلمان اداری و تجاری

آینه

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 70*75*0.4 سانتی متر وزن 4000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 60*140*0.4 سانتی متر وزن 6000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 40*50*0.4 سانتی متر وزن 2000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 50*100*0.4 سانتی متر وزن 4000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 50*100*0.4 سانتی متر وزن 6000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 110*170*0.4 سانتی متر وزن 12000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 75*145*0.4 سانتی متر وزن 8000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 175*45*0.4 سانتی متر وزن 4500...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 60*70*0.4 سانتی متر وزن 3000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 120*80*0.4 سانتی متر وزن 6000...