1403/03/08

دکورز

دکوراسیون منزل و مبلمان اداری و تجاری

خانه » تجسم

تجسم

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 98*24*0.4 سانتی متر وزن 5000 گرم...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 109*63*0.4 سانتی متر وزن 6500 گرم...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 140*24*0.4 سانتی متر وزن...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 168*36*0.4 سانتی متر وزن...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 14*28*0.4 سانتی متر وزن 150 گرم...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره جنس: شیشه شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 137x34x0.4 سانتی متر وزن...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره جنس: شیشه شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 195x34x0.4 سانتی...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره جنس: شیشه شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 234x51x0.4 سانتی...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 136*68*0.4 سانتی متر وزن...

برند : تجسمدسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 195*78*0.4 سانتی متر وزن...