1402/12/09

دکورز

دکوراسیون منزل و مبلمان اداری و تجاری

خانه » کارا دیزاین » صفحه 4

کارا دیزاین

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 180*90*0.4 سانتی متر وزن 5000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 135*90*0.4 سانتی متر وزن 3500...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 180*90*0.4 سانتی متر...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 180*45*0.4 سانتی متر وزن 3500...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 90*45*0.4 سانتی متر وزن 1500...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 90*67*0.4 سانتی متر وزن 1750...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه، چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 135*90*0.4 سانتی متر...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 135*90*0.4 سانتی متر وزن 4000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چندضلعی منتظم مشخصات فنی مشخصاتابعاد 135*90*0.4 سانتی متر وزن 4000...

برند : کارا دیزایندسته‌بندی : آینهکاربرد: تزئینی، روزمره شکل آینه: چند تکه مشخصات فنی مشخصاتابعاد 180*90*0.4 سانتی متر وزن 6500...